Sunday, March 27, 2011

langkah yang berterusan
"Selangkah yang diambil, semoga ia berterusan sehinggalah aku berjumpa dengan Allah swt"

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...