Tuesday, April 6, 2010

Orang-Orang yang mengikutimu...?!

" (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya, aku akan menciptakan manusia dari tanah".
Kemudian apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya, dan Aku tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya.

Lalu pada malaikat itu bersujud semuanya.

Kecuali iblis; ia menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

(Allah) berfirman, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Aku ciptakan dengan kekuasaan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu (merasa) termasuk golongan yang (lebih) tinggi?.

(Iblis) berkata, "Aku lebih baik daripadanya kerana Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah."

(Allah) berfirman "Kalau begitu, keluarlah kamu dari syurga! Sesungguhnya, kamu adalah makhluk yang terkutuk."

Dan sungguh, kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan"

(Iblis) berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan"

(Allah) berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan,
sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya (Hari Kiamat)"

(Iblis) menjawab, "Demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya,
kecuali hamba-hamba=Mu yang terpilih di antara mereka"

(Allah) berfirman, "Maka benar (adalah sumpahku), dan hanya kebenaran itulah yang Aku katakan.

Sesungguhnya, Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan kamu dan orang-orang yang mengikutimu, di antara mereka semua." "

(Al-Quran: Surah Sad:71-84)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...