Thursday, March 17, 2011

its so near...“Sesungguhnya ada salah seorang dari kalian beramal dengan
amalan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dengan surga
hanya hanya tinggal satu hasta, tapi (catatan) takdir
mendahuluinya lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka,
lantas ia memasukinya. Dan sesungguhnya ada salah seorang
dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak
antara dirinya dengan neraka hanya tinggal satu hasta, tapi
(catatan) takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan
ahli surga, lantas ia memasukinya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...