Sunday, August 29, 2010

Untuk...

Buat sister yang sentiasa thabat,
Buat madu' yang bersemangat, dan sentiasa berusaha untuk bersyahadatul haq,

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...